IKASKUNTZA KOOPERATIBOA onura akademiko, sozial eta psikologikoen zerrenda luzea duen proiektua da:

Ikaskuntzaren kontzepzio tradizionalaren aurrean, hezkuntza-esperientziaren kontzepzio berri bat sortzen da. Baina zertan datza ikaskuntza kooperatiboa?

 

Ikaskuntza kooperatiboa...

           ...termino generiko bat da, irakaskuntza-prozedura bati egiten dio erreferentzia eta klasearen antolamendua garrantzi handia dauka. Klasea                         talde txiki, misto eta heterogeneoetan antolatzen den. Talde horietan, ikasleek elkarrekin lan egiten dute euren artean, zeregin akademikoak                       ebazteko eta beren ikaskuntzan sakontzeko.

           ...ikaskuntza-egoera bat da, non parte-hartzaileen helburuak hertsiki lotuta dauden, halako moldez non horietako bakoitzak "bere helburuak lortu ahal                       izateko, besteek ere bereak lortu behar dituzte".

           ...kontu handiz diseinatutako interakzio-sistema bat da, taldekideen artean elkarrekiko eragina antolatzen eta eragiten duena.
 

Bestela esanda, talde-lanean oinarritutako ikaskuntza-metodoa da. Ikasleek elkarrekin lan egiten duten hainbat teknika biltzen ditu, taldeko kide guztien ardurapeko helburu komunak lortzeko. GUZTIEI ematen zaie beren ikaskuntza-prozesuan eragile nagusi izateko eginkizuna. Elkarrekin lan egitea esan nahi du, helburu partekatuak lortzeko eta beraientzat eta taldeko beste kideentzat onak diren emaitzak bilatzeko.

Ikaskuntza lehiakorretik eta ikaskuntza indibidualistatik oso urrun dagoen ikaskuntza-prozezua. Ikasle-taldeak nahitaez batera lan egin behar du guztion artean helburuak lortzeko.


Zeintzuk dira I.K desberdina egiten duten elementu zehatzak, gelako jarduerak egituratzeko beste modu batzuen aldean?

  1. Interdependentzia positiboa: parte garrantzitsu sentituko dira.
  2. Aurrez aurreko edo aldi bereko elkarrekintza: besteekin ikastea, ezagutzak, baliabideak, laguntza edo laguntza partekatzea.
  3. Banakako erantzukizuna: pertsona bakoitza da, eta taldearen azken emaitzaren erantzule sentitu behar du.
  4. Gizarte-trebetasunak: beharrezkoak dira taldearen funtzionamendu egokirako eta harmoniarako.
  5. Taldearen autoebaluazioa, irakasleak gidatuta (irakasleak lan sakona egin behar du prestaketan)

Ikasketa kooperatiboa…

…errentagarri egiten ditu taldeak ikaskuntzarako eskaintzen dituen ahalmen handiak.

…ikaskuntza-jarduerak batera egitea sustatzean, ezagutza partekatuak eraikitzeko egoerak orokortzen dira.

elkarrekintza-sistema eraginkorrak egituratzean, ikasleen arteko aldamio-egoerak sustatzen dira. Horrela, ikasleen ikasteko aukerak maximizatzen dira.

…hizkuntza gehiago menderatzea sustatzen du, komunikazio-tresna eta pentsamendu-tresna den aldetik.

ebaluazio-subjektu diren trebetasunen aukera zabaltzen du, eta, beraz, talentu desberdinak dituzten ikasleek aintzatespena lortzeko aukerak ugaritzen dira.

Bere praktikarekin, ikasleak ikaskuntzaren esperientziarekiko duen gogobetetasuna areagotu egiten da, eta bere antsietateak nabarmen murrizten dira. Metodo horrek ikasleen arteko harremanak errazten ditu eta aniztasunari erreparatzen dio. Ikasleen artean laguntza-sareak sortzen ditu, pertsonen arteko trebetasunak, erantzukizuna, malgutasuna eta autoestimua garatuz... Metodo konbinagarria da uneoro banakako ikaskuntzarekin, autonomoarekin.
 

qplata